Internationaal

Europese projecten Leer- en inclusiebevordering

Spill wil ervaring en kennis verbinden rond leren leren en inclusie. Op deze pagina vermelden we enkele Europese projecten waaraan we hebben deelgenomen. Ze hebben geleid tot talrijke praktijktoepassingen. Die kennis en ervaring blijft beschikbaar via een aantal publicaties – boeken, artikelen en DVD’s – die nog steeds actueel zijn.

ASUMIE (Additional Support and Mediation for Inclusive Education) (2020-23) is een KA2 Erasmus+ project geleid door de AP hogeschool Antwerpen, met partners in Milaan, Evora (PT), Portoroz (SLO), Praag (Cz), Varna (BG) en Voss (NO). Het wil ondersteuners in inclusief onderwijs ondersteunen door ervaringen over methoden en systemen van ondersteuning  uit te wisselen, kennis over cognitieve leerbevorderende methodieken, en een online open course (MOOC) opzetten. Website www.asumie.eu

Enablin+ (Enabling and Including Young People with Complex and Intense Support Needs) was een Europees Leonardo project (2014-2017) met 8 partners (NL, BE, FR, RO, BG, PT, IT), o.l.v. de Universiteit Antwerpen, met als doel het ontwerpen en uittesten van een interdisciplinaire nascholing voor diverse beroepsgroepen die werken met  kinderen met ernstig meervoudige beperkingen, met het accent op inclusie, kwaliteit van bestaan, communicatie, activering, leerbaarheid.  Een opleidingsboek is downloadbaar in 8 talen. Ook een DVD met voorbeelden van goede praktijken. Bekijk de projectfiche en publicaties...

DISTINC (Developing Inservice training for Inclusive Education) liep van 2010-2013 binnen het Comenius Programma, geleid door de Bogagici Universiteit van Istanbul. Samen met zes partners uit vijf landen (Turkije, Polen, België, Portugal en het Verenigd Koninkrijk) hebben we een in-service programma ontwikkeld voor leerkrachten van het basisonderwijs, om hun vaardigheden en kennis over inclusieve klaspraktijken te verbeteren, vooral voor kinderen die leer- en participatiebarrières tegenkomen. De lerarengids met DVD is verkrijgbaar in het Engels, Nederlands, Turks, Pools en Portugees. Het project leidde in de partnerlanden tot vervolgprojecten. In Vlaanderen is dat het project Goed Geënt. Bekijk de projectfiche en download de publicaties…

DAFFODIL (Dynamic Assessment oF Functioning and Oriented at Development and Inclusive Learning) (2008-11), met partners uit 7 landen (BE, HU, SE, RO, PT, NO, VG), was gericht op  “assessment (evaluatie) & coaching”: op welke manier beïnvloeden de wijze en de methodes, waarmee kinderen met moeilijkheden geëvalueerd worden (zowel de functionele evaluatie als de leerprestatie-evaluatie), hun deelname aan het onderwijs? Staat dit inclusief leren in de weg, of zijn er manieren die inclusief onderwijs bevorderen?   Er werden guidelines opgesteld; een boek en DVD werden gepubliceerd. Bekijk de projectfiche en publicaties ….

INCLUES,Sleutels tot  INclusief  Onderwijs en Cognitieve Leerbevordering (2003-6) was een Europees Netwerk project (BE, IT, ES, UK, RO, NO, LV, CZ) om Inclusief Onderwijs te bevorderen samen met een cognitief gericht onderwijs, dat gericht is op het bevorderen van leerprocessen en leren hoe te leren. Het bracht o.m. een nog steeds actueel boek en DVD voort, een internationale cursus, twee special issues van het Transylvanian Journal of Psychology, allerlei locale cursussen en initiatieven. Bekijk de projectfiche en publicaties…
(INclusive education of children with developmental disabilities through basic Skill Instruction and Developmental Education) (1998-2000) met 4  Europese landen (BE, NO, UK & RO) o.l.v. Pedverket uit Voss (NO), bracht drie benaderingen samen die actief werken aan inclusief onderwijs en leerbevordering : Feuerstein’s Gemedieerde leerervaring, Nyborg’s Concept Teaching Model, en Sue Buckley’s methodes om lezen, schrijven en rekenen aan te leren bij kinderen met downsyndroom. Het leidde tot het boek “Bouwen aan leren leren” dat ook vertaald werd in het Engels, Tsjechisch, Spaans en Lets. Meer lezen…