Onze missie

Bij Spill omarmen we mensen die geloven in de groei van elke persoon. Via praktijkonderzoek, ervaringsdeskundige input en ondersteuning willen we onze innovatieve sleutels voor participatie en inclusie graag delen met anderen. We streven ernaar dat organisaties en mensen kunnen groeien naar meer maatschappelijke en sociale inclusie en participatie. Om de groei naar meer inclusie te ondersteunen werken we samen met ervaringsdeskundigen, professionals en beleidsmakers die opleidingen, ondersteuning en begeleiding aanbieden.

Onderzoek van het Europese agentschap over inclusie toont aan dat:

Dat onderwijs in een inclusieve setting beter is om jezelf te ontwikkelen en een goed sociaal netwerk te vormen in je eigen buurt.

Dat sociale inclusie zal plaatsvinden als de omgeving aandachtig is voor toegankelijk onderwijs, samenwerking, erkenning en aanvaarding van het kind in de klas.

Dat een kind meer leert en meer sociale contacten maakt in een inclusieve omgeving.

Dat alle ondersteuning die er nodig is ook kan plaatsvinden in een gewone school.

Dat segregatie kinderen en jongeren leert om angstig te zijn, vooroordelen te ontwikkelen en anderen te vermijden. Omgekeerd kan inclusie leren om respect te hebben voor elkaar en elkaars gelijkenissen en verschillen te herkennen, begrip te tonen voor elkaar en vriendschappen op te bouwen.