Kindertekeningen

Spill ondersteunt je bij inclusief samen leren & leven

Potloden

Spill bouwt aan een inclusieve samenleving

Sleutel op de deur

Sleutels tot participatie en inclusie om te leven en om te leren

Sleutels lego

Spill verbindt mensen & organisaties

Spill inspireert

Spill heeft een ruim netwerk, een diverse ervaring en is/was betrokken bij verschillende boeiende (inter)nationale projecten.Spill beschikt dan ook over een grote kennisbasis die ze graag wil ontsluiten, ter beschikking wil stellen of die je...
Lees verder ... "Spill inspireert"

Spill ondersteunt

Spill ondersteunt leren en ontwikkelen op een inclusieve manier.Spill ondersteunt mensen die barrières ervaren in leren en ontwikkelen: zowel kinderen, jongeren als volwassenen.Barrières kunnen door allerlei redenen ontstaan, bv. ontwikkelingsstoornissen, niet-aangeboren hersenletsel, leermoeilijkheden, een gebrek...
Lees verder ... "Spill ondersteunt"

Spill ontwikkelt

Met het oog op de stappen van de ontwikkeling van kind tot volwassene richt Spill zijn aandacht op volgende vragen: Wat indien het niet vlekkeloos verloopt?Hoe kan het ondersteund worden? Spill zet een zoektocht in...
Lees verder ... "Spill ontwikkelt"

Spill verbindt

Spill verbindt mensen en ideeën rond het bevorderen van leren en inclusie.Vanuit persoonlijke en professionele ervaring zijn/waren de leden betrokken bij diverse nationale en internationale projecten.Spill verbindt en ontsluit deze netwerken en projecten.  Spill als...
Lees verder ... "Spill verbindt"

Verhalen van Inclusief en cognitief onderwijs

Tom, fiere trainer van een team

Voor Tom en Kurt was het een uitdaging om een G-voetbalteam op te starten bij de lokale voetbalclub. Ze konden...
Lees verder ... "Tom, fiere trainer van een team"

Directeur Geert zoekt naar een schoolorganisatie die elke leerling tot leren brengt

In de secundaire school van Geert staan in 1A voor 4 vakken (Nederlands, Frans, wiskunde en natuurwetenschappen) telkens 2 leerkrachten...
Lees verder ... "Directeur Geert zoekt naar een schoolorganisatie die elke leerling tot leren brengt"

Mark wilde graag kok worden

Mark is nu 18 jaar, komt uit een intercultureel tweetalig gezin en studeert nu hotelschool. Dat zag er ooit anders...
Lees verder ... "Mark wilde graag kok worden"

Yessin wil naar een school bij broer Manu in de stad maar gaat nu bij Fred

Directeur Fred van een school buitengewoon onderwijs krijgt van de overheid extra middelen voor elke leerling in zijn school. De...
Lees verder ... "Yessin wil naar een school bij broer Manu in de stad maar gaat nu bij Fred"