Spill ondersteunt

Spill ondersteunt leren en ontwikkelen op een inclusieve manier.
Spill ondersteunt mensen die barrières ervaren in leren en ontwikkelen: zowel kinderen, jongeren als volwassenen.
Barrières kunnen door allerlei redenen ontstaan, bv. ontwikkelingsstoornissen, niet-aangeboren hersenletsel, leermoeilijkheden, een gebrek aan een inclusieve omgeving, moeilijke omstandigheden.

We kijken samen naar wat jij wil leren en wat je uiteindelijk wil bereiken.
We overladen je niet met kennis, maar helpen je je vaardigheden maximaal ontwikkelen.
Deze vaardigheden kun je op verschillende momenten en situaties inzetten zodat je blijvend kan groeien en jouw plaats vindt in de samenleving.
We werken ook met de omgeving: zowel in onderwijs, vorming, opleiding, wonen en vrije tijd.

Opleiding

Vorming

Coaching

Advies & begeleiding