Advies & begeleiding

Individueel advies en begeleiding
Op welke manier ondersteunen we?

  • Onderzoek naar leervermogen: individueel of in kleine groepjes. We brengen barrières en mogelijkheden in kaart met de dynamisch-interactieve assessment (LPAD) methodiek van Feuerstein; van hieruit maken we een concreet handelingsplan  met aanbevelingen voor gezin en school. 
  • Onderzoek naar “inclusie en redelijke aanpassingen”: voor inclusie is dit een sleutelbegrip. We onderzoeken samen met alle betrokkenen naar de hindernissen en kwaliteiten van/voor de persoon vanuit alle levensdomeinen en de beïnvloeding. Doel is= Verbeteren van de kwaliteit van leven voor de persoon door de aard van de ondersteuning te bekijken, de frequentie en intensiteit van de ondersteuning en de mate waarin het netwerk dit kan ondersteunen + een ondersteuningsplan met advies en aanpak voor leren en leven.
  • Cognitief/mediërende begeleiding: Individuele begeleiding of in kleine groepjes. We werken aan de basisvoorwaarden van leren hoe te leren, m.b. v. Feuerstein’s Instrumenteel Verrijkingsprogramma en gemedieerd leren, en andere leerbevorderende methodieken zoals Nyborg, MISC, Bright Start… Doel is het verruimen van cognitieve, sociaal-emotionele, taal-en andere basisvaardigheden, om zelfstandig leren en participeren te bevorderen
  • De begeleiding kan plaatsvinden op school, in een centrum of bij de mensen thuis 
  • Er zijn geen receptmatige formules; elk kind is een project op maat