Inside Project

Het INSIDE project (INclusive education of children with developmental disabilities through basic Skill Instruction and Developmental Education) (1998-2000) was een Comenius project met vier  Europese landen (BE, NO, UK & RO) o.l.v. het toenmalige INAP (nu Pedverket) uit Voss (NO). Het bracht drie benaderingen samen die actief werken aan inclusief onderwijs en leerbevordering : Feuerstein’s Gemedieerde leerervaring, Nyborg’s Concept Teaching Model, en Sue Buckley’s methodes om lezen, schrijven en rekenen aan te leren bij kinderen met downsyndroom. Er werden internationale en nationale opleidingen en conferenties georganiseerd.

Resultaten – publicaties

INSIDE leerkrachten gids: Bouwen aan leren leren. Cognitieve leerbevordering bij kinderen met risico op ontwikkelings- of  leerstoornissen . Uitgeverij Acco, April 2003
1  Cognitie en inclusie: samen leren denken – Jo Lebeer
2  De kunst cognitieve bouwstenen te leggen: Structurele Cognitieve Modificeerbaarheid & Gemedieerde Leerervaring van Feuerstein – Jo Lebeer
3 Concept Onderwijs Model: de educatieve benadering van Magne Nyborg Andreas Hansen, Morten Hem & Gunvar Sonnesyn
4 Leren lezen om te leren praten en denken – de Portsmouth benadering van cognitieve ontwikkeling en inclusie -Sue Buckley & Gillian Bird
5 Cognitieve sleutels: cognitieve functies activeren van kinderen uit een verarmde omgeving. – Maria Roth & Istvan Szamoskozi

Bouwen aan Leren Leren werd vertaald naar het Engels, Tsjechisch, Lets, Spaans, Roemeens en Hongaars

Bronnen van inspiratie

Het INSIDE-project is geïnspireerd op drie reeds bestaande benaderingen die elk de voorbije decennia pionierswerk hebben gedaan op het gebied van (cognitieve) leerbevordering en inclusie. Ze baseren zich zowel op een gezonde theoretische basis als op wetenschappelijk onderzoek; ze werden uitvoerig getest en bestudeerd aan universiteiten. Maar wat vooral belangrijk is, is dat ze middelen aanreiken om verandering te bewerkstelligen.

Gemedieerde Leerervaring van Feuerstein
Reuven Feuerstein (1921-2014) (International Centre for the Enhancement of Learning Potential, Jerusalem) heeft wereldfaam verworven met zijn ideeën en methodes van mediatie en leerbevordering. Hij stelt dat intelligentie niet van bij de geboorte of door gelijke welke omstandigheden gedetermineerd wordt, maar dat de cognitieve bouwstenen van het denken opgebouwd worden door de manier van omgaan, d.w.z. de “gemedieerde leerervaring”. Hij ontwikkelde drie toegepaste systemen: (1) het Instrumenteel Verrijkingsprogramma (IVP),een programma om te leren denken, (2) de LPAD (Learning Potential Assessment Device), een dynamische manier om te kijken hoe iemand leert en kan leren, en (3) het concept van de Modificerende Omgevingen, d.w.z. de mensen in de omgeving zo doen samenwerken dat het leervermogen gemaximaliseerd wordt . De mediatie-criteria bieden handvaten om bewuster om te gaan met eigen attitude in het bevorderen van leerprocessen.
Het Concept Teaching Model van Nyborg
Prof.Magne Nyborg (1929-1996), pedagoog, stichtte het Institutt for Anvendt Pedagogikk (Instituut voor Toegepaste Pedagogie, Noorwegen). Hij stelt dat de basisconcepten (zoals grootte, vorm, aantal, positie, tijd, enz.) de prerekwisieten zijn voor effectief leren in een schoolse of om het even welke andere sociale situatie. Nyborg’s Concept Onderwijs Model onderwijst systematisch basiscognitieve concepten en conceptuele systemen aan kinderen vanaf de kleuterleeftijd. Dit heeft vele kinderen met een lichte tot zware achterstand in staat gesteld om deel te nemen aan gewoon onderwijs
Het Portsmouth systeem voor vroegtijdige taal- en leesbevordering
In 1980 geraakte Sue Buckley, professor van ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Portsmouth (UK) en pleegmoeder van een dochter met Down syndroom, geboeid door het verhaal van een vader van een meisje met Down syndroom, die zei dat hij zijn dochter had leren lezen toen ze drie jaar oud was. Buckley besloot om hier meer onderzoek over te doen. Het was de start van het Sarah Duffen Centre for Developmental Disabilities (nu DownsEd), een onderzoeks-, materialen-, opleidings- en consultatiecentrum. Zij onderwijst het systematisch lezen van globale woorden op een jonge leeftijd (kleuterschool). Dit heeft een positief effect op de taal- en cognitieve ontwikkeling van kinderen met Down syndroom en andere ontwikkelingsproblemen. Later worden ook andere basisvaardigheden als schrijven en rekenen geleerd. Men leert de leerkrachten hoe ze hun curricula aan de individuele behoeften kunnen aanpassen. Het heeft vele kinderen met ontwikkelingsproblemen in staat gesteld om mee te doen in een gewone school.

Doelstellingen

Leerlingen helpen, in het bijzonder diegenen met een risico op schooluitval of leermoeilijkheden, om beter te kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs, door (1) hun cognitieve basisleervaardigheden te activeren en (2) bij leerkrachten en andere mensen in een onderwijscontext de vaardigheden te bevorderen om inclusief en leerbevorderend te werken. Specifiekere doelstellingen = ontwikkelen en uittesten van cursusmodules en materialen  welke tot doel hebben:

  • de basisvoorwaarden van “leren hoe te leren” bij alle lerenden te ontwikkelen
  • schoolfalen voorkomen bij mensen met leermoeilijkheden ( in alle graden van ernst)
  • cognitieve ontwikkeling activeren, d.w.z. basisvaardigheden voor leren, studeren, taal en sociale vaardigheden
  • de kansen op inclusief onderwijs te verbeteren
  • leerkrachten meer flexibel te maken om de leerinhouden te differentiëren naargelang de uiteenlopende behoeften van leerlingen en een meer proces-gerichte onderwijsstijl te ontwikkelen

Partners

Noorwegen

Institute for Applied Pedagogy Inst. for Applied Pedagogy,
INAP-Pedverket
Uttrågata 12, Postboks 115, N-5701 Voss,
Kontaktpersoon: Gunvor Sønnesyn

België

Universiteit Antwerpen
Project Leerbevordering en Inclusie, Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen
Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk
Kontaktpersoon: J. Lebeer

United Kingdom

DownsEd, Down Syndrome Educational Trust,
Kirkby Lonsdale, Cumbria,
Kontaktpersoon: Frank Buckley

Romania

University of Babes Bolyai Dept. of Psychology and Educational Sciences
Str.Kogalniceanu 1-3 3400 Cluj-Napoca,
Kontaktpersoon: Enikö Batiz, director of Dept Applied Psychology (formerly Maria Roth and Istvan Szamoskozi