Onze visie

In het moderne denken wordt handicap gezien als het resultaat van de barrières die de samenleving opwerpt, niet als een kenmerk van de persoon.  Er zijn geen “gehandicapten”; iedereen heeft beperkingen, en mogelijkheden. Sommige mensen zitten in een handicapsituatie, door allerlei obstakels, waardoor ze moeilijk als volwaardig persoon kunnen deelnemen aan de samenleving.

Met de ratificering van het VN Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap (VNRPH), engageerden alle Belgische overheden zich voor volwaardige inclusie in alle levensdomeinen: onderwijs, werk, wonen, vrije tijd. Er is nog veel werk om dit te realiseren. We moeten niet wachten tot de samenleving “rijp” is voor inclusie. Er zijn obstakels in regelgeving, in financieringsmechanismen, in attitudes en gewoontes. Nochtans is “inclusie” geen utopie. We kunnen er nu aan werken door het te doen. Dat wil SPILL vzw nu mee helpen realiseren.

SPILL werkt rond drie inclusievragen: Hoe kan ik volwaardig participeren aan activiteiten in de samenleving? Hoe kan ik van betekenis zijn? Hoe kan ik leren en ontwikkeling bevorderen?

 SPILL neemt daarin een dubbele taak op zich, een top-down en bottom-up aanpak in een voortdurende wisselwerking met mekaar. SPILL hecht veel belang aan een goede vorming en begeleiding alsook permanente reflectie en intervisie. De aanpak steunt op 3 pijlers:

  • Dienstverlening via een ontwikkelingsbevorderende begeleiding, cursussen en projecten.
  • Onderzoek en ontwikkeling via de ontwikkeling van educatieve materialen en gespecialiseerde opleidingen.
  • Kennisdeling en coaching via sensibiliseren, informeren en ondersteunen, netwerken en de organisatie van workshops en congressen.

Lees meer: lees het boek van Beno Schraepen en William Boeva