Beno Schraepen

Als je niet bewust werk maakt van inclusie is uitsluiting de norm

Beno (°1970) studeerde als master in de orthopedagogie af aan de UGent en vervolmaakte het postgraduaat ontwikkelingssamenwerking. Hij begon zijn professionele leven met de oprichting van een dienst vrijetijdsbesteding voor zelfstandig wonende personen met een beperking. Sinds 2000 is hij werkzaam als lector aan de opleiding Orthopedagogie van de AP Hogeschool (toen Plantijn) wat hij aanvankelijk nog combineert met het werk als orthopedagoog in het buitengewoon onderwijs. Met het onderzoek ‘Draagkracht in het onderwijs’ stapt hij in 2006 voltijds over naar het hoger onderwijs waar hij sindsdien lesgeven (vakken orthopedagogiek, onderzoeksvaardigheden, filosofie, ethiek) combineert met onderzoek en diverse nationale en internationale projecten. De focus ligt hierbij altijd op inclusie en dat binnen diverse levensdomeinen (onderwijs, vrije tijd, jeugdwerk, zorg, werk, …)

Met een 2-jarige opleiding als supervisor/coach in de rugzak, begeleidt en ondersteunt hij al meer dan 15 jaar leerkrachten, scholen, diverse professionals en organisaties in hun streven naar meer inclusie.

Hij is (mede)auteur van diverse artikels, opiniërende bijdragen en o.a. “Orthopedagogiek. Een praktijkgerichte basis.” (Intersentia, 2015), “Differentiërende klaspraktijk voor lagere school leerkrachten” (Istanbul, 2013), “Activeren en Participeren van kinderen en jongeren met complexe en intensieve ondersteuningsbehoeften” (Helion, 2017).