Ann Neetens

Elke mens kan enige autonomie in zijn leven verwerven Ann (°1956) is mama van 3 kinderen en oma van 8 kleinkinderen. Als leerkracht (sinds 1976)  professionaliseerde ze zich verder in  het onderwijs via de mentorenopleiding, de opleiding zorgverbreding en remediërend leren, opleiding directie, cursus berengroepen, en zo veel meer. Ze is ‘specialist …

Dany (Danielle) de Vooght

Spel is de basis van leren, maak er dus gul gebruik van! Dany (°1950), geboren en getogen in Antwerpen, startte als ergotherapeute in 1977 in het MPI Ritmica in Hove en bleef daar werkzaam  tot haar pensioen. Ze maakte de hele evolutie van bezigheidstherapeute naar ontwikkelingsgerichte therapeute mee. In 1995 volgde ze …

Beno Schraepen

Als je niet bewust werk maakt van inclusie is uitsluiting de norm Beno (°1970) studeerde als master in de orthopedagogie af aan de UGent en vervolmaakte het postgraduaat ontwikkelingssamenwerking. Hij begon zijn professionele leven met de oprichting van een dienst vrijetijdsbesteding voor zelfstandig wonende personen met een beperking. Sinds 2000 …

Jo Lebeer

Je moet niet wachten met inclusie tot de maatschappij er klaar voor is, want dan komt het er nooit van.Je moet de weg ernaartoe maken door de eerste stappen te zetten Jo studeerde in 1978 af aan de UIAntwerpen als dr. in de geneeskunde. Hij werkte een tiental jaren als huisarts. …

Evy Beniest

Ik zie graag mogelijkheden in mensen en kinderen Evy behaalde het graduaat orthopedagogische begeleiding én de bachelor lichamelijke opvoeding. Ze bouwde ervaring op als begeleider bij kinderen, jongeren en volwassenen met een meervoudige functiebeperking (Sint-Jozef) en bij blinden en slechtzienden (De Markgrave). Als beleidsmedewerker bij Sport Vlaanderen en sportfederatie Recreas …

Nancy Lievyns

Kijken, luisteren, bewust aanwezig zijn, leiden tot samen zoeken naar de wegdie aansluit bij de eigenheid van elk individu Nancy (°1973) behaalde het diploma Master Taal- en letterkunde, Germaanse talen (KULeuven) en vervolledigde de Academische lerarenopleiding (KULeuven), de opleiding Toegepaste psychologie (PCVOA) en de BANABA Zorgverbreding en remediërend leren (KdG). …